Körens styrelse

Rainbow Gospels styrelse

 

Rainbow Gospel är en ideell förening där körmedemmarna är medlemmar. Varje år på årsmötet väljs en styrelse som har i uppgift att förvalta körens kassa och se till att allt i kören flyter mellan årsmötena.

 

På årsmötet 2017 valdes följande styrelse:

 

Helena Schörling (ordförande)

Louise Thilander (kassör)

Joel Idén (ledamot)

Maria Persson (ledamot)

Jenni Cederquist (ledamot)

Noomi Åkerlund (suppleant)

Geraldine Bruttini (suppleant)

Du kontakter enklast Rainbow Gospels styrelse genom att mejla till rainbowgospelstockholm@yahoo.se