Körens styrelse

Rainbow Gospels styrelse


Rainbow Gospel är en ideell förening där körmedemmarna är medlemmar. Varje år på årsmötet väljs en styrelse som har i uppgift att förvalta körens kassa och se till att allt i kören flyter mellan årsmötena.


På årsmötet 2018 valdes följande styrelse:


Helena Schörling (ordförande)

Hedda Kempe Nyroos (kassör)

Joel Idén (ledamot)

Calle Hellström (ledamot)

Jenni Cederquist (ledamot)

Helene Storm (suppleant)

Geraldine Bruttini (suppleant)

Du kontakter enklast Rainbow Gospels styrelse genom att mejla till rainbowgospelstockholm@yahoo.se