Sjung med kören

Sjung med oss i Rainbow Gospel!

 

Rainbow Gospel arrangerar en provsjungning per år för dig som är intresserad av att vara med i kören. Provsjungning sker oftast i slutet på augusti varje år.

Först får du möjlighet att vara med på en vanlig repetition, ett så kallat provapå-rep, för att känna efter om du tror att du skulle trivas att sjunga med oss i Rainbow Gospel. Där kan du i samband med repet boka in dig för en kort provsjungning i enrum för vår körledare. Rainbow Gospel är ingen professionell kör, så om du kan hålla ton och vill sjunga med oss (och sjunger en stämma där det behövs förstärkning) så är chansen stor att du blir antagen.

Kören Rainbow Gospel består av sopran-, alt- och tenorstämma. Oftast är det lättare att komma in om du, oavsett kön, sjunger sopran eller tenor.

Anmäl ditt intresse för att få info om provsjungning genom att mejla till rainbowgospelstockholm@yahoo.se