Om kören

Kören Rainbow Gospel

Kören Rainbow Gospel grundades under Regnbågsmässans verksamhet i Gustav Vasa kyrka 2001. Efter några år gick Rainbow Gospel vidare i egen regi och är i dag en  fristående ideell förening under musikalisk ledning av Sabina Lilja och Sara Brannäs.


Rainbow Gospel fungerar som musikalisk och social plattform för att i kyrkliga och andra sammanhang agera över gränserna mellan homo-, bi-, heterosexuella, transpersoner och cispersoner.


Att i musiken, tillsammans över gränser som ålder, kön och sexuell läggning, verka för en större öppenhet och förståelse för det fruktbara och sköna i olikheter, ser vi i Rainbow Gospel som en av våra uppgifter. Den andra är förstås att sprida glädje, hopp och kraft med vår sång.


Rainbow Gospel sjunger vid egna konserter och i konserter tillsammans med andra körer. Rainbow Gospel medverkar även i gudstjänster, vid bröllop, i tv-program, skivinspelningar med mera.

Rainbow Gospels körledare

 

Kören leds av Sabina Lilja och Sara Brannäs.

 

Presentation av Rainbow Gospels körledare

 

Rainbow Gospels styrelse

 

Rainbow Gospel är en ideell förening där körmedlemmarna är medlemmar. Varje år på årsmötet väljs en styrelse som har i uppgift att förvalta körens kassa och se till att allt i kören flyter mellan årsmötena.

 

Presentation av Rainbow Gospels styrelse