Körens styrelse

Rainbow Gospels styrelse


Rainbow Gospel är en ideell förening där körmedemmarna är medlemmar. Varje år på årsmötet väljs en styrelse som har i uppgift att förvalta körens kassa och se till att allt i kören flyter mellan årsmötena.


På årsmötet 2022 valdes följande styrelse:


Daniel Torabi (ordförande)

Helena Schörling (kassör)

Geraldine Bruttini (ledamot)

Indra Linderoth (ledamot)

Ida Östlund (ledamot)

Hedda Kempe Nyroos (suppleant)

Jenny Melander (suppleant)

Du kontakter enklast Rainbow Gospels styrelse genom att mejla till kontakt@rainbowgospel.se