Körens styrelse

Rainbow Gospels styrelse


Rainbow Gospel är en ideell förening där körmedemmarna är medlemmar. Varje år på årsmötet väljs en styrelse som har i uppgift att förvalta körens kassa och se till att allt i kören flyter mellan årsmötena.


På årsmötet 2021 valdes följande styrelse:


Joel Idén (ordförande)

Indra Linderoth (kassör)

Magnus Johansson (ledamot)

Noomi Åkerlund (ledamot)

Emilia Gustad (ledamot)

Sime Edin (suppleant)

Julia Krueger (suppleant)

Du kontakter enklast Rainbow Gospels styrelse genom att mejla till kontakt@rainbowgospel.se